Registrácia hosťa Prihlásenie
Slovenská poradňa je online platforma s katalógom firiem a odborníkov, ponukou služieb a produktov. Nájdite dodávateľa, nakupujte v nákupnej galérii, čítajte články a opýtajte zákazky.

Výskum a vývoj

Kurzy Materské školy Stavebniny Stredné školy a odborné učilištia Vysoké a vyššie odborné školy Výskum a vývoj Základné školy

ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o.

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly s obsahovým vymedzením: - Mikroštruktúrna a subštruktúrna analýza materiálov - Chemické analýzy a mikroanalýzy v atestovaných laboratóriách - Skúšky a hodnotenie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov Činnosť podnikateľských,…

Výzkum a vývoj Účetní, daně a auditoři Zkušebny

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Činnosť VTEI Vedenie účtovnej evidencie Tvorba programového vybavenia Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Aplikovaný výskum,vývoj,konštrukcia,inžiniersko-projekčná činnosť,prototypová výroba,výroba,odbyt a servis strojárs- kych a elektrotechnických výrobkov s hlavným…

Výzkum a vývoj Povrchové úpravy kovů Spotřební zboží ostatní

Zeainvent, a.s.

Vedenie účtovníctva Predaj okrasných a ovocných drevín Technologická úprava osív a sadív Výroba mlynských výrobkov - Mlynárstvo Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Veľkosklad s upravenými osivami a sadivami Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia a údržba programov…

Zemědělské produkty ostatní Krmiva Výzkum a vývoj

Winfer, s.r.o.

Stavebná činnosť Sprostredkovanie obchodnej činnosti Výroba,montáž a obchod s oceľovými konštrukciami Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Obchodná činnosť - nákup a predaj tovarov za účelom ich ďalšieho predaja ( s tovarom , na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie -…

Ocelové konstrukce a kovové schody Elektroinstalační práce Výzkum a vývoj

Wifi Slovakia, s.r.o.

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie…

Spotřební zboží ostatní Vydavatelství Výzkum a vývoj

Webster Communications, s.r.o.

Automatizované spracovanie údajov Výskum a vývoj informačných technológií Návrh a optimalizácia informačných technológií Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej…

Manažerské poradenství Programování a počítačové služby Výzkum a vývoj

W&M Management, s.r.o.

Počítačové služby Vydavateľské činnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému…

Manažerské poradenství Programování a počítačové služby Výzkum a vývoj

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Výskum a vývoj v oblasti…

Manažerské poradenství Reklamní agentury Výzkum a vývoj

Výskumný ústav dopravný, a.s.

Kovovýroba Zámočníctvo Reklamná činnosť Požičiavanie kníh Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Oprava motorových vozidiel Činnosť autorizovanej osoby Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Výskum a vývoj v oblasti dopravy Výkon…

Výzkum a vývoj Noviny a časopisy Účetní, daně a auditoři

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí …

Tiskárny Výzkum a vývoj