Registrácia hosťa Prihlásenie
Slovenská poradňa je online platforma s katalógom firiem a odborníkov, ponukou služieb a produktov. Nájdite dodávateľa, nakupujte v nákupnej galérii, čítajte články a opýtajte zákazky.

Veterinári

Lieky a liečivá Nemocnice a kliniky Odborní lekári Očné optiky Všeobecní lekári Stavebniny Veterinári Zdravotnícke pomôcky a materiál

Veterinárna prax Ejmi Bojnice, s.r.o.

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie odborných seminárov rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Organizovanie športových podujatí v rozsahu…

Veterináři Manažerské poradenství Sportovní a rekreační služby

VetPoint, s.r.o.

Inseminácia Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a sekretárske práce Prekladateľské a tlmočnícke služby Starostlivosť o spoločenské zvieratá Prevádzkovanie hotela a salónu pre zvieratá Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti …

Veterináři Plemenářství

Vetprax, s.r.o.

Chov vybraných druhov zvierat Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom…

Veterináři Spotřební zboží ostatní

Veterinárna Klinika Animal, s.r.o.

Výroba veterinárnych nástrojov a pomôcok Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie kozmetického salónu pre zvieratá Výroba, distribúcia a požičiavanie videa a audia Skladovanie ( s výnimkou prevádzkovania verejného skladu) Prenájom strojov, prístrojov a zariadení výpočtovej…

Veterináři Krmiva Plemenářství

Veterinárna klinika Bullypet, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí. Reklamné a marketingové služby. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. Činnosť podnikateľských,…

Veterináři Manažerské poradenství

Veterinárna klinika Vetaxs, s.r.o.

Výroba kŕmnych zmesí Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými…

Veterináři Krajinářské, parkové a zahradní… Krmiva

Veterinárna klinika Zverland, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Činnosť podnikateľských, organizačných a…

Veterináři

Veterinárna Klinika Žilina, s.r.o.

Spracovanie údajov Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie salónu pre psov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť…

Veterináři Fotoateliéry Krmiva

Veterinárna ambulancia Tábor, v.o.s.

Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť s kozmetickým tovarom Obchodná činnosť so živými zvieratami Tlmočnícke a prekladateľské práce v jazyku anglickom a španielskom

Veterináři Fotoateliéry Léky a léčiva