Registrácia hosťa Prihlásenie
Slovenská poradňa je online platforma s katalógom firiem a odborníkov, ponukou služieb a produktov. Nájdite dodávateľa, nakupujte v nákupnej galérii, čítajte články a opýtajte zákazky.

Pestovanie plodín

Chov zvierat Krmiva Ostatné Pestovanie plodín Stavebniny

Združenie agropodnikateľov, družstvo

Vedenie účtovníctva Výroba a predaj krmných zmesí Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobou Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Prenájom výrobných a spoločenských priestorov Poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb Poskytovanie…

Obilniny, sláma, píce Hospodářská zvířata

Zdenek Černay

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj zeleninových výrobkov Nákup a predaj tovarov,na ktoré zákon nevyžad.osob.povolenie Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním…

Obilniny, sláma, píce Spotřební zboží ostatní

Záhorie Farms, s.r.o.

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a…

Služby v rostlinné výrobě a úprava… Obilniny, sláma, píce

Vinteko, s.r.o.

Inštalatérske práce Prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľných živností Nákup, predaj, sprostredkovanie kúrenárskeho materiálu, kotlov ÚK Nákup, predaj, sprostredkovanie poľnohospodárskych produktov a malej poľnohospodárskej techniky…

Zelenina Plynařské práce Spotřební zboží ostatní

Víno Velkeer 1113, s.r.o.

Výroba nápojov Donášková služba Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny …

Víno Kurýři a zasilatelství Luštěniny a olejniny

VIN.LAB, s.r.o.

Výroba nápojov Kuriérske služby Inzertná činnosť Donášková služba Služby požičovní Administratívne služby Prieskum verejnej mienky Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti …

Spotřební zboží ostatní Kurýři a zasilatelství Luštěniny a olejniny

Triticum, s.r.o.

Výroba hroznového vína Veľkoobchod so živými zvieratami Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných…

Obilniny, sláma, píce Zemědělské produkty ostatní

Triana, s.r.o.

Reklama a propagácia Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Ovoce a zelenina Zelenina Zemědělské produkty ostatní

Tova spol. s r. o.

Zemné práce Zasielateľstvo Reklamné činnosti Prenájom technológií Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod/hutný materiál/ Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod/potraviny,nápoje/ Veľkoobchod/s textilom a obuvou/ Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Predaj dvojstopových motorových vozidiel …

Cihly, kámen, cement, písek Geodetické a geologické služby Luštěniny a olejniny