Registrácia hosťa Prihlásenie

.A.S.A. Slovensko, s.r.o.

slovenská firma

pre regiony: Bratislavský kraj
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu Údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov Zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti Maloobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá Zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti logistiky nakladania s odpadmi Prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti Výroba a predaj alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi / s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/ Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností Údržba zelene Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sanácie a rekultivácie Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie verejných WC Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie skládok odpadov Údržba a čistenie kanalizácie Poskytovanie služieb mechanizmami Prevádzkovanie odstavných plôch Spracovanie a rekultivácia zeminy Záhradnícke a sadovnícke práce Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest Zabezpečovanie separovaného zberu odpadov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov Prevádzkovanie športových a detských ihrísk Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív Čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti Rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami Výroba alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti Osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ Prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov Montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí Výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov Odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov Výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sadové úp
+421 415 640 328 sekretariat@asa.sk www.asa.sk

.A.S.A. Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18, Zohor, 900 51, Malacky

IČ: 31318762
DIČ: SK2020358538
Email:

sekretariat@asa.sk

Telefón: +421 415 640 328

Pomôžeme Vám vyhľadať detail trasy k sídlu firmy vrátane itinerára cesty. Trasu môžete jednoducho načítať aj pomocou QR kódu.