Registrácia hosťa Prihlásenie

Amico, s.r.o.

slovenská firma

pre regiony: Prešovský kraj
Reklamné činnosti Fotografické služby Poskytovanie software Inžinierska činnosť Reprografické služby Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľného majetku Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti technických vied Poradenská činnosť v obl. výpočtovej techniky Nákup a predaj zariadení pre ústred.kúr. a vetranie Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, prenájom Výroba montáž, opravy, nák. a pred. elektronic. zariad. Nákup a predaj tab. výr. polyg. a kancelárskych výrobkov Nák.a pred.kanc.výp.a rep.tech.dreva.stav.mat.tex.potravín Montáž a opravy kancelárskej a reprodukč.tech. a prenájom Výroba inštal.,opravy zariadení výpočtovej techniky a prenájom Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky, elektroniky, elektrospotrebičov Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora Prevádzkovanie zariadení na recykláciu odpadovej energie z druhotných zdrojov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení na elektrických zariadeniach do 1000 V Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
+421 917 876 460 info@metroonline.sk metroonline.sk

Amico, s.r.o.
L. Svobodu 73, Poprad, 058 01, Poprad

IČ: 31653936
DIČ: SK2020513286
Email:

info@metroonline.sk

Telefón: +421 917 876 460

Pomôžeme Vám vyhľadať detail trasy k sídlu firmy vrátane itinerára cesty. Trasu môžete jednoducho načítať aj pomocou QR kódu.