Registrácia hosťa Prihlásenie

Amikol, s.r.o.

slovenská firma

pre regiony: Bratislavský kraj
Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu a keramiky Výroba brašnárskeho tovaru, tašiek, obalov a púzdier Výroba bižutérie, voskových výrobkov a umelých kvetín Baliace činnosti mechanizované, resp.ručné balenie tovarov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Automatizované spracovanie údajov a činnosti súvisiace s databázami Vydávanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora Organizovanie voľného času detí a dospelých v rozsahu voľnej živnosti Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných v rozsahu voľných živností Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie a vykonávanie parkových, záhradných úprav a sadovníckych úprav Sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Doučovanie v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie softwaru a služby v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí Prevádzkovanie parkovísk a garáží pre viac ako 5 vozidiel slúžiacich verejnosti Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľstvo a tlmočníctvo - angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština Sprostredkovanie služieb v doprave a v oblasti remeselných prác v rozsahu voľnej živnosti Opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov a zariadení pre domácnosť Výroba, opravy a servis športových potrieb a potrieb pre domácnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba batérií, káblov, vodičov, svetelných a zvukových zariadení v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti, okrem sociálneho poradenstva Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied v rozsahu voľných živností Výroba drobných výrobkov z dreva, kovu, skla, kože, gumy, keramiky, plastov, textilu a nerastov v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie modelov výrobkov, zariadení, mechanizmov a hračiek, výroba hier, hlavolamov a stavebníc v rozsahu voľnej živnosti Vedenie účtovníctva, vykonávanie činností podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľných živností Poriadanie odborných kurzov, konzultácií, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane lektorských činností v rozsahu voľných živností Dokončovacie stavebné práce bez priamej väzby na stavebnú činnosť v rozsahu voľnej živnosti (napr. tapetovanie, maliarske a natieračské práce, kompletizovanie interiérov a exteriérov, zasklievačské práce vrátane rámovania obrazov, montáž okenného a dverového tesnenia, markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií a clôn, inštalácia telekomunikačných zariadení v rozsahu voľnej živnosti) Výroba kancelárskych potrieb, etikiet, fotografií, plagátov, výroba formulárov, vydávanie tlačovín, viazanie kníh a laminovanie, výroba pečiatok a kancelárskych pomôcok Výroba košíkového a prúteného tovaru, rezbárstvo, výroba násad na nástroje, rukovätí, hudobných nástrojov a výroba upomienkových predmetov v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení,kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky,výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Výroba elektrických strojov , prístrojov, elektrického vybavenia a elektronických zariadení pracujúcich na striedavé napätie nižšie ako 50 V a jednodsmerné napätie nižšie ako 75 V Upratovacie práce Reklama, propagácia, marketing Lektorská a školiaca činnosť Aranžérska činnosť v oblasti interiéru Kopírovacie práce a fotografické služby Poskytovanie verejno-dostupných informácií Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
+421 940 800 008 obchod@qr-code.sk www.qr-code.sk

Amikol, s.r.o.
Vranovská 6, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, Bratislava V

IČ: 35904071
DIČ: SK2021887428
Email:

obchod@qr-code.sk

Telefón: +421 940 800 008

Pomôžeme Vám vyhľadať detail trasy k sídlu firmy vrátane itinerára cesty. Trasu môžete jednoducho načítať aj pomocou QR kódu.